Urbani test

V Skupini Štajn smo razvili inovativni pristop k novim investicijam v prostor: urbani test. Ta omogoča enostavno in cenovno ugodno preveritev načrtovanih posegov v prostor.

Razvoj urbanega testa temelji na našem večletnem delu v Občini Kamnik neposredno v središču mesta. Z vsakoletnimi akcijami arhitekturnih inštalacij v mestu smo preverili potencialne rešitve za številne težave, ki pestijo mestno središče. Z opazovanjem začasnih ureditev smo dobili zadostno količino podatkov, da so bili projekti lahko optimizirani v skladu z realnim stanjem v prostoru. Skupni trud Skupine Štajn, občinske uprave in lokalne skupnosti je pripeljal do družbeno podprtih investicij v mestni prostor. Delne ureditve bodo nadgrajene s celostno Strategijo razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika, ki bo občini omogočala fazno urejanje mestnega središča do leta 2020.

skupina-stajn-group-stajn-urbani-test-urban-test