Prenova prostorov za izobraževanje

Mnoge slovenske izobraževalne ustanove so bile zgrajene pred več desetimi leti po takratni zakonodaji, tako ima marsikateri objekt mnoge pomanjkljivosti in je že precej dotrajan. Izobraževalne ustanove se srečujejo z pomankanjem prostora, napačno razporeditvijo prostora ali slabo funkcionalno zasnovo in dotrajanost notranje opreme. Z podrobno analizo in manjšimi posegi pa se lahko obstoječe prostore prilagodi novim potrebam in jim doda svežino.
Namen prenove
– Prenova in nadgradnja obstoječih zastarelih prostorov,
– prilagoditev novim potrebam šole,
– prilagoditev novim izobraževalnim programom,
– prilagoditev prostora uporabniku (učencem, dijakom, učiteljem…).

stajn-arhitekti-aktualno-sole

Štajn arhitekti

Skupina Štajn je z začetkom leta 2016 opustila svoje študentsko ime in se preimenovala v Štajn arhitekti.

V skladu z našo novo poslovno strategijo smo se v Skupini Štajn odločili, da z začetkom leta 2016 začnemo z uporabo novega imena in sicer smo postali Štajn arhitekti. Odločitev za tako spremembo je rasla kar nekaj časa, vzporedno z našim strokovnim in poslovnim razvojem. Ugotovili smo, da smo že daleč naprej od skupine, ki je pred sedmimi leti po Kamniku s pomočjo občine in Kamfesta prestavljala ”gume”. Vedno zahtevnejši arhitekturni projekti v Sloveniji in tujini, odlična ekipa ter strast do arhitekture so nas prepričali, da je čas za novo poglavje Štajna.

aktualno

Kaj lahko zgradite na parceli

Na nas se obrača vedno več strank z vprašanjem: »Želim kupiti zemljišče, kaj lahko na njem zgradim?« Imate dvome ali je nakup zemljišča prava odločitev? Naj mi za vas naredimo preveritev parcele.

Na to, kaj je možno zgraditi na zemljiški parceli, vpliva veliko faktorjev, prostorski akti pa so v vsaki občini drugačni. Vse je odvisno od tega, kako veliko je zemljišče, kakšna je njegova namembnost in ali leži v varovalnih območjih ali pasovih. Kako velika je lahko hiša predpisuje lokalni prostorski akt, odvisno od velikosti parcele, odmikov od sosedov, ceste in podobnih omejitev.

V preveritev, kaj je možno zgraditi na parceli, zato vključimo:
• namembnost
• zazidljiva površina
• varovalni pasovi/območja
• infrastruktura in dostop
• bistvena določila prostorskega akta
• horizontalni gabarit, etažnost, kvadratura
• odmiki od sosedov
• služnosti
• soglasodajalci
Z dokumentom, ki ga pripravimo, boste točno vedeli, kaj lahko na parceli zgradite in kakšne ovire vas čakajo na poti do vašega sanjskega domovanja.

skupina-stajn-group-architecture-arhitektura-preveritev-parcelacija

Energetske prenove stavb

Skupina Štajn se v zadnjem času v okviru arhitekturne svetovalnice veliko ukvarja tudi s pristopom k energetskim sanacijam. Naš cilj je, da energetske prenove več stanovanjskih stavb niso samo tehnične, temveč da stanovalcem dodamo tudi kvalitetnejši ambient.

Projekt energetskih prenov naročniki največkrat razumejo kot menjavo fasade, oken ali ogrevalnega sistema. V skupini Štajn pa se v okviru naše arhitekturne svetovalnice zavzemamo, da bi bile prenove stavb več kot to. Ne le zgolj tehnične in gradbene, temveč, da bi se v okviru prenov dvignila predvsem celostna kvaliteta življenja znotraj stavb. V ta namen vabimo vse zainteresirane lastnike ali upravnike več stanovanjskih stavb, da se oglasijo pri nas in ugotovijo, kaj vse lahko pomenijo prenove blokov.

skupina-stajn-energy-sustainable-renovation-apartments-ljubljana

Skupina Štajn na filmskem festivalu Grossmann

Skupina Štajn je na letošnjem filmskem festivalu Grossmann skupaj s Cloud architecture studiem pripravljala ideje za nadaljni razvoj filmske kulture v Ljutomeru.

Skupina Štajn je v Ljutomeru preko analiz prostora, pogovorov z domačini in filmskimi ustvarjalci  tekom festivala izdelala več možnih programskih scenarijev, kako naj se življenje in delo filmskega festivala Grossmann odvija tudi preko leta. Med najzanimivejšimi scenariji so bili tako filmska šola, galerija Karola Grossmanna in vinska filmska klet.

Skupina-stajn-stajn-group-cloudarch-grossmann-fillm

Arhitektura v oblaku

Skupina Štajn je v letu 2014 začela z razvojem nove arhitekturne platforme, Cloud-architecture. Prvi projekt MADE IN LONDON, se bo Junija 2014 izvajal v okviru Londonskega arhitekturnega festivala (LFA).

Ideja platforme Cloud-architecture, pri kateri Skupina Štajn sodeluje kot ustanovni lokalni partner, je razvoj lokalne gradnje, s pomočjo tehnološkega znanja v globalnem ”oblaku”. V ta namen bomo razvili svoje Cloud Architecture mobilne delavnice, prav tako pa vzpostavljamo sodelovanja z visoko tehnološkimi podjetji, I.T. podjetji in z lokalnimi investitorji. Več si boste v prihodnje lahko prebrali na www.cloud-arch.com.

skupina_stajn_stajn_group_london

Arhitekturna svetovalnica

Prenavljate stanovanje, urejate vrt ali gradite novo hišo? Hiša arhitekture Kamnika vas vabi, da se vsako 1. in 3. soboto v mesecu oglasite na svetovanju in nas povprašate o vsem kar vas zanima.

Arhitekti in študentje Skupine štajn vas vabimo, da svoje želje in ideje o vaših nameravanih gradnjah preverite tudi v naši svetovalnici. Skupaj vam bomo poizkušali odgovoriti ter predstaviti različne poglede in rešitve na vaša vprašanja. Za vse tiste, ki bi se v svetovalnico želeli naročiti tudi izven rednega časa, smo na voljo na info@stajn.si.

skupina-stajn-group-stajn-arhitekturna-svetovalnica

Arhitekturno svetovanje v Sparkasse

Skupina Štajn bo imela v četrtek, 7.11 ter v petek 8.11.2013 arhitekturno svetovanje v sklopu svetovanja Dom Check pri banki Sparkasse v Ljubljani in Mariboru.

Stranke so vabljene, da v teh dveh dneh svoje ideje preverijo tako na arhitekturnem kot tudi na investicijskem področju. Svetovali vam bodo arhitekti in absolventi arhitekture iz Hiše arhitekture Kamnik, ter strokovno osebje bančnih poslovalnic Sparkasse Maribor in Ljubljana.

skupina-stajn-group-stajn-sparcasse-arhitekturno-svetovanje

Kam gre mamut?

Skupina Štajn na pobudo fundacije Mamut Kamnik, v okviru festivala Kamfest išče optimalno lokacijo za kip mamuta v naravni velikosti, kiparja Mihe Kača.

Za Kamfest 2013 smo v Skupini Štajn v sodelovanju s KD Priden Možic in fundacijo Mamut Kamnik naredili testni kip mamuta. Cilj projekta je s pomočjo premične silhuete najti ustrezno lokacijo za prihodnji bronasti kip mamuta v naravni velikosti, ki ga je izdelal kamniški kipar Miha Kač. Med festivalom bo premikajoča se silhueta postavljena na različnih lokacijah v mestu, za katere bo kasneje izdelana strokovna analiza o njihovi primernosti za trajno postavitev. Prav tako pa bodo obiskovalci festivala in Kamničani o najprimernejši lokaciji lahko glasovali preko anket in spletnih omrežij.

Mamut_spletna stran

Arhitekturno poletje v Kamniku

Skupina Štajn bo v mesecu Avgustu izvajala projekt arhitekturno poletje v Kamniku. Glavni prizorišči projekta bosta območje bivše tovarne Alprem ter Hiša arhitekture Kamnik na Šutni 24.

Projekt v zapuščeni tovarni Alprem bo nadgrajevanje javnega prostora za potrebe rekreativnih programov kamniškega sakteparka in plezalnega društva. V istem času pa se bo pred hišo arhitekture Kamnik odvijalo intenzivno, tokrat brezplačno arhitekturno svetovanje ter anketiranje kamničanov na temo prenove območja tovarne Alprem.

skupina-stajn-group-stajn-arhitekturno-poletje-architectur-summer

GUDC zmagovalec študentske poslovne konference 2013

Skupina Štajn je s projektom Global urban design course, na Študentski poslovni konferenci v organizaciji Ekonomske fakultete v Ljubljani dosegla prvo mesto.

Projekt je povezal študente s strani skupine Štajn, Studia 266 iz Kalifornije, Fakultete za arhitekturo in Ekonomske fakultete univerze v Ljubljani, ter študente Stanford university iz ZDA. Cilj študijskega projekta je bil s pomočjo različnih strokovnih profilov izvesti strateški program razvoja izbranega urbanega okolja na lokaciji, katere študentje nikoli niso obiskali, ter so se lahko zanašali zgolj na spletna raziskovalna orodja. Študentje so izdelali projekt na Manhatnu v New Yorku ter v območju Kowloon v Hong Kongu.

skupina-stajn-group-stajn-gudc

Pomoč pri zasnovi investicij

Skupina Štajn svojim strankam nudi pomoč pri zahtevnih pripravah na investicije. Trenutno pripravljamo investicijski predprojekt za stanovanjsko zazidavo v Grosupljem.

Razvoj investicije danes zahteva veliko več znanja, priprav ter razmisleka. Zaradi tega nas je investitor stanovanjske zazidave v Grosupljem povabil k sodelovanju že pred samim začetkom projektiranja, torej že v fazi priprave investicije. V tej fazi je skupina Štajn preverila vse potrebne lokacijske podatke, s pomočjo referenčnih projektov ter hitrimi prototipskimi rešitvami pa smo ovrednotili investicijsko vrednost parcele. Na tak način je možno že v preliminarni fazi hitro ugotoviti določene zakonitosti projekta, ki izboljšajo investicijo. Naprimer da lahko z delitvijo stavbnega volumna na dva, lažje financiramo projekt ter zagotavljamo višjo kvaliteto bivanja. V prihodnjih fazah bomo sodelovali tudi pri raziskavi tržišča ter iskanju maksimalnega bivalnega udobja znotraj projekta. Naš moto ostaja, da se dobra arhitektura začne že s prvo mislijo o projektu.

skupina-stajn-group-stajn-grosuplje

Urbani test

V Skupini Štajn smo razvili inovativni pristop k novim investicijam v prostor: urbani test. Ta omogoča enostavno in cenovno ugodno preveritev načrtovanih posegov v prostor.

Razvoj urbanega testa temelji na našem večletnem delu v Občini Kamnik neposredno v središču mesta. Z vsakoletnimi akcijami arhitekturnih inštalacij v mestu smo preverili potencialne rešitve za številne težave, ki pestijo mestno središče. Z opazovanjem začasnih ureditev smo dobili zadostno količino podatkov, da so bili projekti lahko optimizirani v skladu z realnim stanjem v prostoru. Skupni trud Skupine Štajn, občinske uprave in lokalne skupnosti je pripeljal do družbeno podprtih investicij v mestni prostor. Delne ureditve bodo nadgrajene s celostno Strategijo razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika, ki bo občini omogočala fazno urejanje mestnega središča do leta 2020.

skupina-stajn-group-stajn-urbani-test-urban-test