Prenova prostorov za izobraževanje

Mnoge slovenske izobraževalne ustanove so bile zgrajene pred več desetimi leti po takratni zakonodaji, tako ima marsikateri objekt mnoge pomanjkljivosti in je že precej dotrajan. Izobraževalne ustanove se srečujejo z pomankanjem prostora, napačno razporeditvijo prostora ali slabo funkcionalno zasnovo in dotrajanost notranje opreme. Z podrobno analizo in manjšimi posegi pa se lahko obstoječe prostore prilagodi novim potrebam in jim doda svežino.
Namen prenove
– Prenova in nadgradnja obstoječih zastarelih prostorov,
– prilagoditev novim potrebam šole,
– prilagoditev novim izobraževalnim programom,
– prilagoditev prostora uporabniku (učencem, dijakom, učiteljem…).

stajn-arhitekti-aktualno-sole