Pomoč pri zasnovi investicij

Skupina Štajn svojim strankam nudi pomoč pri zahtevnih pripravah na investicije. Trenutno pripravljamo investicijski predprojekt za stanovanjsko zazidavo v Grosupljem.

Razvoj investicije danes zahteva veliko več znanja, priprav ter razmisleka. Zaradi tega nas je investitor stanovanjske zazidave v Grosupljem povabil k sodelovanju že pred samim začetkom projektiranja, torej že v fazi priprave investicije. V tej fazi je skupina Štajn preverila vse potrebne lokacijske podatke, s pomočjo referenčnih projektov ter hitrimi prototipskimi rešitvami pa smo ovrednotili investicijsko vrednost parcele. Na tak način je možno že v preliminarni fazi hitro ugotoviti določene zakonitosti projekta, ki izboljšajo investicijo. Naprimer da lahko z delitvijo stavbnega volumna na dva, lažje financiramo projekt ter zagotavljamo višjo kvaliteto bivanja. V prihodnjih fazah bomo sodelovali tudi pri raziskavi tržišča ter iskanju maksimalnega bivalnega udobja znotraj projekta. Naš moto ostaja, da se dobra arhitektura začne že s prvo mislijo o projektu.

skupina-stajn-group-stajn-grosuplje