Kaj lahko zgradite na parceli

Na nas se obrača vedno več strank z vprašanjem: »Želim kupiti zemljišče, kaj lahko na njem zgradim?« Imate dvome ali je nakup zemljišča prava odločitev? Naj mi za vas naredimo preveritev parcele.

Na to, kaj je možno zgraditi na zemljiški parceli, vpliva veliko faktorjev, prostorski akti pa so v vsaki občini drugačni. Vse je odvisno od tega, kako veliko je zemljišče, kakšna je njegova namembnost in ali leži v varovalnih območjih ali pasovih. Kako velika je lahko hiša predpisuje lokalni prostorski akt, odvisno od velikosti parcele, odmikov od sosedov, ceste in podobnih omejitev.

V preveritev, kaj je možno zgraditi na parceli, zato vključimo:
• namembnost
• zazidljiva površina
• varovalni pasovi/območja
• infrastruktura in dostop
• bistvena določila prostorskega akta
• horizontalni gabarit, etažnost, kvadratura
• odmiki od sosedov
• služnosti
• soglasodajalci
Z dokumentom, ki ga pripravimo, boste točno vedeli, kaj lahko na parceli zgradite in kakšne ovire vas čakajo na poti do vašega sanjskega domovanja.

skupina-stajn-group-architecture-arhitektura-preveritev-parcelacija