Energetske prenove stavb

Skupina Štajn se v zadnjem času v okviru arhitekturne svetovalnice veliko ukvarja tudi s pristopom k energetskim sanacijam. Naš cilj je, da energetske prenove več stanovanjskih stavb niso samo tehnične, temveč da stanovalcem dodamo tudi kvalitetnejši ambient.

Projekt energetskih prenov naročniki največkrat razumejo kot menjavo fasade, oken ali ogrevalnega sistema. V skupini Štajn pa se v okviru naše arhitekturne svetovalnice zavzemamo, da bi bile prenove stavb več kot to. Ne le zgolj tehnične in gradbene, temveč, da bi se v okviru prenov dvignila predvsem celostna kvaliteta življenja znotraj stavb. V ta namen vabimo vse zainteresirane lastnike ali upravnike več stanovanjskih stavb, da se oglasijo pri nas in ugotovijo, kaj vse lahko pomenijo prenove blokov.

skupina-stajn-energy-sustainable-renovation-apartments-ljubljana