Dvojček na Bavarskem

Idejna zasnova stanovanjskega dvojčka v kraju Frauensteten

Investitor si je na parceli želel postaviti dve enodružinski enoti, ki bi imeli čim bolj enakovredne bivanjske pogoje. Sama parcela je omogočala zelo malo možnosti pri tlorisni velikosti in oblikovanju zazidave, zaradi česar se stavba prilagaja maksimalnemu mogočemu gabaritu. S tako potezo smo dobili tlorisno zelo unikatno stavbo, ki pa s svojo dvojno dvokapnico še vedno povzema in se prilagaja na okoliške gabarite. Izhodišče pri tlorisni zasnovi dvojčka je bila delitev programov na hrupne in tihe, s čimer smo na cestno stran postavili dnevne prostore, na severo-zahodni strani pa spalnice.

Med hišo in cesto je velik vrt, kar ustvarja dodatni zunanji ambient in bariero pred hrupom. Vertikalno je hiša deljena na dva dela, streho ter podstavek. Streha deluje enotno in trdno s čimer dominira nad okolico, spodnji podstavek pa je obravnavan kot lahka tančica, ki se ovija okoli strukture stavbe in se po potrebi odpira zunanjemu prostoru. Sredino tlorisne zasnove tvori stopnišče in ortogonalno postavljene nosilne stene iz vidnega betona, s čimer obiskovalcu neprikrito razkažemo tektoniko stavbe.

Avtorji: Sinan Mihelčič, Barbara Logar
Sodelujoči: Andraž Hrovat, Maruša Debevec