Mini-hotel v Bohinju

V Stari Fužini smo iz starega skednja zasnovali mini-hotel

Stavba starega hleva in skednja se nahaja v Bohinjski kotlini, območju z velikim turističnim potencialom, zato se jo je investitor odločil prenoviti v penzion. Obstoječa stavba ima številne zanimive arhitektonske značilnosti tipične alpske hiše – zidano klet, lesen “gank” z izrezljanimi vzorci, zračnike iz opek, mostovž za dostop do pritličja in značilno streho sive barve. Ambient okolice s starim orehom pred stavbo in velikim balvanom za njo daje temu prostoru poseben čar. S projektom smo želeli ohranjati ravnovesje v prostoru ter vzpostaviti subtilen odnos med tradicijo in sodobno arhitekturo. Zaradi naštetih kvalitet prostora in arhitekture smo pri prenovi želeli ohraniti kar se da veliko obstoječih kvalitetnih struktur. Tako rekoč smo staro objeli z novim.

Obstoječo lupino smo očistili dotrajanih konstrukcij in jih nadomestili z novimi lesenimi. Osnovnemu volumnu so na eni strani dodane vertikalne komunikacije, da smo se izognili rušenju obstoječih obokov. Za objektom je dodana polvkopana klet s servisnimi prostori, ki ima pojavno obliko značilnega mostovža. Na sprednji strani je gank interpretiran v horizontalne komunikacije med sobami, obenem pa obkroža obstoječo kvalitetno konstrukcijo iz opek, ki je služila za prezračevanje gospodarskega poslopja. Interpretacija tega stavbnega elementa obenem ustvarja nastrešek nad vhodom v stavbo.

Sodelujoči: Petra Kregar