Prenova pisarn

Preveritev možnosti dozidave in prenove interierja pisarn

Za tehnološko podjetje smo pripravili projekt možnosti širitve objekta na obstoječi lokaciji, ki je potrebno zaradi hitre širitve podjetja. Želja investitorja je bila, da se pripravi različne možnosti širitve znotraj obstoječega volumna ali širitev objekta. Na podlagi izdelanega projekta se bo podjetje odločilo v katero smer bodo prenovili prostore podjetja. Znotraj prostorskih omejitev je bilo zasnovanih več možnosti širitve,

vendar se je za najbolj smotrno izkazala kompaktna opcija, ki nadzida objekt na območju obstoječih teras. Dozida se sodobno regalno skladišče in požarne stopnice. Interierju se dodajo prostori za drugačno delo (sejne sobe, govorilnice, tihe sobe…), ki so zasnovani kot mehek krivljen volumen znotraj obstoječe pravokotne strukture. Na ta način smo ustvarili kontrast obstoječemu pohištvu.

Avtorji: Maruša Debevec, Sinan Mihelčič, Laura Perko