Siemensacker – Dunaj

Natečajni predlog

Tematika Europana 12 se je glasila ”Adaptable city” oz. prilagodljivo mesto. Natečajna naloga obravnava območje tovarniškega kompleksa Siemensa, v sedaj že gosto poseljenih predmestjih Dunaja. Območje je danes skupek urbanih struktur in površin, ki v prihodnosti kličejo po novih rabah prostora, industrijska namembnost pa bi se preselila na za to primernejšo lokacijo. Naloga se ukvarja s fizično in programsko transformacijo površin, prestrukturiranjem obširnih prometnih površin ter upravljanjem pomembnih mestnih tokov na tem območju. Pri analizah je bilo prepoznano, da so bistvene težave tega prostora nedostopnost, preobremenjenost s parkirnimi mesti ter nepovezanost med posameznimi predeli.

Naša ideja spiralnega objekta, imenovana Urbani generator, postane ključni element transformacije in nadaljnjega razvoja mesta proti viziji Dunaja, ki kar 1/3 vseh površin nameni zelenju. Urbani generator je objekt, kjer se sprva namestijo avtomobili kasneje pa to postaja jedro življenja v tem predelu. Projekt, imenovan KreisAcker s svojo razvojno strategijo zagotavlja samozadostnost, stalno uporabo infrastrukture in programov, bivanje v visoko standardnih socialnih stanovanjih, delo v podjetju Siemens, udejstvovanje pri športnih +in izobraževalnih dejavnosti, ter še mnogo drugega. Predlagane intervencije se v celoti integrirajo v mestno infrastrukturo.

Avtorji: Andraž Hrovat, Domen Stražar, Sinan Mihelčič, David Klobčar, Rok Žurbi, Dominik Košak
Sodelujoči: , Ambrož Bartol, Nejc Kruger, Lučka Kuhar, Aleksi Vičič, Lana Semečnik