Tovarna izolacije Pevec

Poslovna in proizvodna stavba v Mengšu

Pri projektu tovarne Pevec smo se Štajn arhitekti zelo dolgo časa ukvarjali s samim procesom poslovanja in potmi zaposlenih znotraj in zunaj stavbe. Rezultat tega je stavba, ki vzpostavlja prežemanje dveh programov, proizvodnega in poslovnega. Središče delovnega procesa in tudi organizacije tlorisa arhitekture tako predstavlja večji skupni prostor ob vhodu v stavbo, preko katerega poteka vsa komunikacija in jutranja organizacija dela. Tukaj se delavci in vodstvo vsako jutro zberejo, pogovarjajo o projektih, rešujejo zaplete in pripravljajo dnevni plan.

Stavba je zasnovana v prefabricirani betonski konstrukciji in obdana s panelno montažno jekleno sendvič fasado. Fasada že s svojo barvo pokaže, kje se odvija delavniški in skladiščni, kje pa pisarniški program. Z odvzemanjem osnovnega volumna smo rešili nadstrešek vhoda v stavbo in tudi fasada na tem delu je ”mehkejša”, s čimer smo želeli doseči to, da hiša nagovori obiskovalca, kje naj vanjo vstopi. Okna s svojo horizontalno zasnovo omogočajo zelo dober pregled nad dogajanjem na dvorišču, prav tako pa preko njih zaposleni doživljajo izjemne poglede na Kamniške Alpe.

Avtorji: Sinan Mihelčič, Petra Kregar
Sodelujoči: Maruša Debevec