Učilnici za biologijo

Prenova srednješolskega interierja

Prvi izmed serije projektov prenove srednješolskega centra v Kamniku je prenova in optimizacija obstoječih učilnic za biologijo. Naročnik je v delu šole, kjer so danes velika učilnica, mala učilnica in kabinet za učitelje želel pridobiti dve enakovredni učilnici in pomanjšati kabinet. Tlorisno smo projekt zasnovali tako, da smo kabinet umestili v sredino in mu dali funkcijo povezovanja, tako da vanj lahko vstopamo iz obeh učilnic. Učilnici sta zasnovani na način, da imata obe na eni stranici po celotni dolžini visoke omare za shranjevanje učnih pripomočkov ter delovni pult z vodovodno napeljavo, ostali del prostora pa je odprt za potek pouka.

Za oblikovno izhodišče smo po pogovorih in raziskovanju prišli do ideje, da za prostor vzamemo svetlo osnovo, pred katerim se v vsej svoji barvitosti poraja živi svet okoli nas. Oprema in obdelava učilnice tako s svojo svetlostjo in nevsiljivo obliko postavlja kuliso, v kateri se odvija pouk biologije, ga ne moti z odvečnimi detajli ali barvami, temveč le ustvarja pogoje za njegov potek. Na zadnji steni smo z grafiko idealiziranih figur iz živalskega in rastlinskega sveta vzpostavili element ali kontrast tej enostavni obliki, ki dijakom ob vstopu v učilnico vzbudi domišljijo. Stena tudi ne moti pa pouka, saj so učenci obrnjeni stran od nje in se tako med poukom lahko osredotočajo zgolj na pouk.