Urbani test

Preveritev prostorskih investicij

V Skupini Štajn smo razvili projektni pristop k novim prostorskim investicijam: urbani test. Izvajamo ga neposredno na lokaciji z intenzivnim vključevanjem občanov. Na ta način se v začetni fazi distanciramo od dragih študij na papirju ter namesto tega rajši osebno preverimo, kaj se dejansko dogaja v nekem okolju. Za naše naročnike to pomeni bistveno nižjo izpostavljenost nepravilnim odločitvam, pa tudi enostavno raziskavo javnega mnenja. Zaradi naše pozitivne izkušnje v Kamniku smo prepričani, da je urbani test tisti pristop k urejanju prostora, ki z minimalnimi stroški prinese največje rezultate.

Razvoj urbanega testa temelji na našem večletnem delu v Občini Kamnik, neposredno v središču mesta. Z vsakoletnimi akcijami arhitekturnih inštalacij v mestu smo preverili potencialne rešitve za številne težave, ki pestijo center mesta. Z opazovanjem začasnih ureditev smo dobili zadostno količino podatkov, da so bili projekti lahko optimizirani v skladu z realnim stanjem v prostoru. Skupni trud Skupine Štajn, občinske uprave in lokalne skupnosti je pripeljal do družbeno podprtih investicij v mestni prostor. Delne ureditve bodo nadgrajene s celostno Strategijo razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika, ki bo občini omogočala fazno urejanje mestnega središča do leta 2020.

Avtorji: Maruša Debevec, Sinan Mihelčič, Petra Kregar