Urbanistična delavnica Kamnik – Center

Strokovne podlage za razvoj mestnega središča Kamnika

V začetku leta 2012 je Skupino Štajn Občina Kamnik povabila, da sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za središče mesta Kamnik. Izvedli smo projektno študijo, ki je zaobjemala mestno središče z neposredno okolico. V začetku smo kljub dobremu poznavanju mesta izvedli nekaj srečanj z “brainstormingom” znotraj Skupine Štajn, s čimer smo v ekipi porušili stereotipe o Kamniku. Na ta način smo mesto, v katerem delujemo, lahko pogledali na nov način. Rešitev se je oprla na dve ravni.

Na prvi smo obdelali povezave znotraj mestnega središča, na drugi pa določili sedem strateško pomembnih točk za razvoj mesta Kamnik, ki se povečini nahajajo na degradiranih urbanih območjih. Povezave so izpostavile, da je mesto Kamnik vzdolžno dobro povezano, v prečni smeri pa potrebuje še veliko prehodov in novih povezav. Te povezave smo tudi predvideli s konceptom vijačnice, ki se vije skozi urbano tkivo in povezuje posamezne dele mesta.

Avtorji: Maruša Debevec, Sinan Mihelčič, Petra Kregar