Ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec

Natečajni predlog

Problem Polhovega Gradca so nepovezani in neurejeni javni prostori ter slaba orientacija v prostoru. Urbanistični koncept, ki smo ga predlagali, sledi ideji povezovanja posameznih javnih prostorov med seboj ter na ta način ustvarja in omogoča prehajanje obiskovalcev skozi javni prostor kraja. Vsak posamezni mikro ali makro javni prostor se navezuje na naslednjega, tako da je obiskovalcem ob vsakem trenutku jasno, kam jih pelje pot. V prostor sta na novo postavljena dva paviljona, ki zagotavljata osnovno infrastrukturo ter možnost izvajanja. Tak pristop bo z dvema enostavnima potezama izpostavil in povezal dve družbeno najpomembnejši javni območji tega dela Polhovega Gradca.

Težava Dobrove kot centra občine je njena neprepoznavnost. Naselje nima izoblikovanega središča, problematično pa je tudi z vidika strukture in morfologije grajenega. Nova urbanistična zasnova Dobrove temelji na prepoznavanju ustvarjenih nastavkov v prostoru. Ti so nadgrajeni z nizom javnih prostorov ob centralni zanki znotraj naselja. Javne prostore definirajo obstoječe, za identiteto pomembne stavbe, in nove zazidave, ki oblikujejo scenografijo zanje. Na novo je definiran in okrepljen center naselja. Da bi bilo obstoječe naselje povezano z vzhodno razširitvijo kraja, se središče preko javnega prostora prelije na drugo stran ceste. Prav tako javni prostori povezujejo preostale nove zidave z obstoječimi.

Avtorji: Andraž Hrovat, Maruša Debevec, Sinan Mihelčič, Barbara Logar, David Klobčar, Petra Kregar