Vrtec Pedenjped

Natečajni predlog

Prostor, v katerega se umešča nov objekt vrtca, zaznamuje več specifičnih danosti. Odgovor na dano situacijo v prostoru je stavbni volumen, ki se navezuje na diagonalno geometrijo okolice, kar deli prosto zemljišče na “vhodni-poljavni” in “vrtni-zasebni” del. Monolitnosti kompaktne zasnove se da izogniti z razčlenjenem programa na več vsebinskih sklopov povezanih v kompaktne volumne. Novi vrtec se s členitvijo, razmikanjem in zamikanjem stavbnega volumna navezuje na okolico. Med posameznimi programskimi volumni so puščene cezure in prehodi. Kubusi so med seboj verižno zamaknjeni. Na ta način pridobljeni prostor med maso zazidave ustvarja manjše ambiente, vzpostavlja vhode v stavbo in jo povezuje z okolico. Geometrija vrtca povzema smeri okoliške zidave in se navezuje na kontekst prostora.

Zasnova vrtca temelji na razporeditvi programa v tri pasove – igralnice, osrednji prostor in servisni prostori. Po dve igralnici sta združeni v volumen ene hišice. Štiri take hišice dominantno izstopajo iz volumna preostale stavbe. Servisi so združeni v štiri dimenzijsko različne kubuse. Osrednji prostor je vstavljen med oba niza in deluje kot povezovalni element med različnimi programi. Vrtec je zasnovan kot preplet volumnov, ki oblikujejo različne manjše ambiente, ki so skladni z merilom otroka. Z zamiki volumnov se ustvarjajo jasni in prepoznavni elementi – glavni vhod, vhod v igralnico, vhod v telovadnico … –, ki omogočajo otroku, da se orientira v prostoru. Členjena zasnova oblikuje številne zunanje in notranje prostore, ki spodbujajo raziskovanje in opazovanje okolice.

Avtorji: Maruša Debevec, Sinan Mihelčič, Barbara Logar, Dominik Košak, Petra Kregar
Sodelujoči: Andraž Hrovat, Domen Stražar